Защита на данните


Тази Декларация за поверителност дава описание на вида и качеството на информацията, която ние събираме, както и за начините по които можем да използваме тази информация.

С този документ ще Ви информираме какво следва да направите в зависимост от това дали желаете или се отказвате от правото си да споделяте лични данни с нас.

 

Събиране и обработка на данни

       Уважаеми клиенти, ние се отнасяме сериозно към защитата на Вашата поверителна информация при обработката на личните Ви данни. Ние използваме тези данни съгласно действащото законодателство, отнасящо се до поверителността на личните данни.

Teddyshop.eu се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. 

Teddyshop.eu избира и прилага с подобаваща грижа необходимите технически и организационни мерки, които да защитят обработваните данни.

Teddyshop.eu се за задължава да не разкрива и предоставя никаква лична информация за Потребителя без неговото изрично предварително разрешение, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законовата процедура.

Предоставянето на каквито и да е лични данни е доброволно. Потребителите имат правото на достъп до данните си и възможността да ги променят.

Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на www.teddyshop.eu заедно с прилежащите към него данни по всяко време при желание от страна на потребителя.

Гарантираме ви че личните Ви данни ,както и e-mail адресите, които оставяте в Teddyshop.eu при регистрация се използват единствено във връзка с нормалното функциониране на платформата и не се предоставят на трети лица.

 

„Cookies" / Бисквитки

www.teddyshop.eu използва „cookie" файлове /т.нар. бисквитки/, които представляват идентификатори и служат както за увеличаване на сигурността, така и за ускоряване и улесняване на навигацията в сайта.

Cookies не са вируси. Те не представляват каквато и да било заплаха за Вас или за Вашия компютър.

В менюто на повечето браузъри е посочен начинът, по който браузърът приема или отхвърля новите cookies или начинът, по който Ви съобщава кога получавате нова cookie.

 

Teddyshop.eu си запазва правото да актуализира тази Декларация за поверителност.